Anı Dizisi
Demokratİk Süreç ve Anılar

Yazar
Cevdet Aykan

1920’li yıllarda kurulan Cumhuriyet ve onun doğal gelişmesi olarak demokrasiye geçişi konu alan bu eserbir devlet adamının tecrübelerini ve anılarını aktaran bir çalışmadır. Başlangıcın şartları vardır ve bunlar anılar olarak anlatılmıştır. 1946-2000 arası yılların çok partili demokratik hayatı, bir süreç olarak yazılmıştır. Yazmak, anlatmak olgulara, bu olguların insanlarına anlam vermektir. Cevdet Akay’ın anılarından oluşan bu eserde olgular, konular, zamanın genel havası ve şartları içinde değerlendirilmiştir. Yazımda tarihin akışının ve öğretisinin görülmesine özen gösterilmiştir. Menderes, İnönü ve Demirel’in yaşam öykülerine de bir psikiyatrist, siyaset adamı gözüyle yer verilmiştir.

532 Sayfa
Fiyat: 20 TL
Tükendi