Sosyoloji
Dezavantajlı Gruplar Psİko-Sosyal ve Manevİ Bakım

Editörler
İhsan Çapcıoğlu
Fatıma Zeynep Belen

Yazarlar
Prof. Dr. Öznur Özdoğan
Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Fatıma Zeynep Belen
Yrd. Doç. Dr. Adem Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Mualla Yıldız
Dr. Fatma Bayraktar Karahan
Öğr. Gör. Fatma Çapcıoğlu
Zeynep Yüksel
İbrahim Sağlam

Yaşlılar, yoksullar, engelliler, evsizler, kimsesizler ve şiddet mağdurları dezavantajlı gruplardan sadece bir kaçıdır. Son yıllarda Türkiye’nin komşu ülkelerindeki savaşlar neticesinde oluşan göç dalgası, mülteciler ve sığınmacılar gibi yeni dezavantajlı grupların da görünürlüğünü artırmış ve diğer grupların yanında bu gruplara yönelik yeni politikaların üretilmesini zorunlu kılmıştır. Elbette bu politikaların başarısı, sosyo-ekonomik sorunların çözümüne yönelik olduğu kadar manevi psiko-sosyal içerikli çözümler üretebilme potansiyeline de bağlıdır. Elinizdeki eser, söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında hazırlanmıştır. Dezavantajlı gruplara yönelik başarılı uygulamaları incelemek için İngiltere, İspanya, Almanya, Macaristan, Finlandiya ve Slovakya’dan oluşan AB ülkelerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen projeler çerçevesinde, manevi psiko-sosyal bakım uygulamalarının yerinde görülüp incelenmesi, farklı kültürler arasında deneyimlerin paylaşılması, iyi uygulama modellerinin belirlenmesi, uygulamalardaki gelişmelerin ülkemize yansıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

300 Sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-9247-40-5
Fiyat: 40 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)