İlahiyat Dizisi
İslâm Mezheplerİ Tarİhİ

Editörler
Hasan Onat
Sönmez Kutlu

Yazarlar
Prof. Dr. Hasan Onat
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Prof. Dr. Mazlum Uyar
Prof. Dr. Osman Aydınlı
Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz
Prof. Dr. Metin Bozan
Doç. Dr. Muzaffer Tan
Doç. Dr. Yusuf Gökalp
Doç. Dr. Mehmet Kalaycı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bağlıoğlu

Günümüzde Müslümanların en temel sorunlarından birisi, din temelli guruplaşmalar, hizipleşmelerdir. Kur’an, “hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” derken, Hz. Muhammed, mü’minlerin kardeş olduklarını belirtirken, Müslümanlar, maalesef din anlayışları yüzünden gittikçe daha da küçük gruplara ayrılmaktadırlar. Kur’an, asırlar öncesinden Müslümanları şöyle uyarmaktadır: “Dinlerini paramparça eden, her grubun kendi sahip olduğu ile övündüğü kimseler gibi olmayın.” (30. Rûm, 32). Bu ve benzeri uyarılara rağmen, İslâm bugün bile mezhep eksenli anlaşılmak istenmektedir. Oysa, din ve mezhebin farklı olduğunu, mezheplerin beşeri oluşumlar olduğunu bilen bir Müslüman, mezhepleri bir vakıa olarak görür; fakat hiçbir mezhebin İslâm ile aynileştirilmemesi gerektiğini de bilir.

612 Sayfa
ISBN: 978-605-9247-71-9
Fiyat: 50 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)