İlahiyat Dizisi
İslâm Tarİhİ

Editör
Eyüp Baş

Yazarlar

Mustafa Fayda
Nesimi Yazıcı
Mehmet Özdemir
İbrahim Sarıçam
Nahide Bozkurt
Adnan Demircan
M. Mahfuz Söylemez
Hanefi Palabıyık
Adem Apak
Eyüp Baş
Fatih Erkoçoğlu
Halide Aslan

İslâm bir din olarak, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’in tebliğ göreviyle başlamış, o tarihten itibaren bu dinin öğretilerini benimseyen ve hayatlarını buna göre yaşayan insanların yapıp ettikleriyle de tarihi oluşmuştur. Dolayısıyla İslâm tarihi demek Hz. Peygamber’in ve ona inanan bütün insanların, toplumların tarihi, geçmişi demektir. Elinizdeki kitap, ülkemizdeki akademik yapılanmada bir bilim dalı olarak yer alan İslâm Tarihi’nin yaklaşık ilk on asrını içermektedir. Kitapta İslâm Tarihi hakkında genel bilgilerin verildiği giriş bölümünden sonra, Hz. Peygamber(sav)’in hayatı, Dört Halife, Emevîler, Abbâsîler dönemleri, Endülüs, Afrika’da kurulmuş İslâm devletleri (İdrisîler, Fâtımîler, Rüstemîler, Midrârîler, Hafsîler, Merînîler gibi) ve Türk-İslâm devletleri (İdil Bulgar Hanlığı, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Hârizmşahlar) tarihi sunulmuştur.

704 Sayfa
Fiyat: 40 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)