Diğer Kitaplar
Marka Hukukunda Bİrlİkte Var Olma Sözleşmesİ

Yazar
Av. Selenay Oğuz

Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi adını taşıyan bu çalışma, 2016 yılında kabul edilen Yüksek Lisans Tezime yapmış olduğumuz ekleme ve güncellemelerle ortaya çıkmıştır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan düzenlemeler çerçevesinde, marka hukukunda birlikte var olma sözleşmesinin (trademark co-existence agreement) uygulama alanı bulamaması sebebiyle, Avrupa Birliği Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılmış ve sözleşmenin Türk hukukunda uygulanabilirliği ele alınmıştır.

172 sayfa
Ebat: 13.5x21cm
ISBN: 978-605-2233-46-7
30 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)