Sosyoloji
Sosyolojİk Açıdan Kadınlarla İlgİlİ Kalıp Yargılar (Kırıkkale Örneğİ)

Yazar
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Apalı

Sosyal yaşamda, çalışma hayatında, ailede, kırsal kesimde, kent hayatında, toplumsal cinsiyet algılarında vs. hep bir kadın ve kadın algısı… Gerek dünyada gerek de ülkemizde “Kadın” olgusu üzerine yapılmış pek çok teorik ve ampirik çalışma mevcuttur. Ancak daha önce onu hiç kimse stereotipik bir bakış açısıyla kaleme almadı.
Bu çalışma genel olarak Türk toplumunda ve özelde de Kırıkkale örneğinde kadınlarla ilgili hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de dini kalıp yargıları ampirik bir çalışmayla gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu nedenle modernleşmeye çalışan bir toplum özelliği gösteren Kırıkkale’de, kadınlarla ilgili kalıp yargıların (stereotipler) nasıl ve hangi düzeyde var olduğunu tespit etmeyi amaçlayan bir çabanın ürünüdür.

Sayfa: 182
Ebat: 13.5x21cm
ISBN: 978-625-7305-02-0
Fiyat: 40 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)