Protokol Dizisi
Protokol Dİplomasİde Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar

Yazar
Kaya İnal

Diplomasi, uluslararası ilişkilerin ve çıkar bağlarının barışçı, uzlaştırıcı yollarla sevk ve idaresine yön veren bilgilerden ve temel ilkelerden oluşmaktadır. Uluslararası ilişkilerin özellikle 20nci yüzyılın sonlarına doğru yeni bir içerikle genişlemesi ve yoğunlaşması sonucu diplomasi mesleğinin, Devletini temsil, Devletinin ve vatandaşlarının çıkarlarını koruma, Devleti ve hükümeti adına müzakerelerde bulunma gibi değerini koruyan geleneksel işlevleri yanı sıra, ekonomik, kültürel, bilimsel alanlarda ilişkileri geliştirme ve tanıtım faaliyetleri ayrı bir önem kazanmıştır. Protokol, devlet törenlerinde, diplomatik ilişkilerde, resmi ilişkilerde, sosyal hayatta usul ve şekil yönünden uygulanması gereken kurallar manzumesidir. Grafiker Yayınları tarafından hazırlanan ve yoğun bir emeğin değerli ürünü olan bu yayın, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının meslek hayatları boyunca yararlanacakları bir kaynak eser olacaktır.

272 Sayfa
ISBN: 975-92721-6-4
Tükendi