Diğer Kitaplar
Bu Yolun Yolcusu

Yazar
Turgut A. Akter

Bir çağdaş tasavvuf sohbeti ve Sema’ya Davet şöleni alt başlığıyla, hazırlanan eser; oyunculuk sanatının, kültürlerarası ilişkiler ile deneysel eğitim alanlarında bir eğitim unsuru olarak kullanılmasında öncülük tanıyan; bu konularda pek çok çalışması ve yayını olan; bu uğraşılarının yanında 1970’lerde tasavvufla ilgilenmeye başlayan; birçok eğitimden geçen; Türkiye dahil olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde bazı üstadlardan feyz alma imkanı bulan Turgut A. Akter’in yazdığı ilk şiir kitabıdır.

86 Sayfa
ISBN: 975-6355-08-5
Fiyat: 12 TL

Tükendi