Şiir ve Müzik Dizisi
Notaları İle Yenİ İlahİler

Yazar
Kubilay Kolukırık

Dinî mûsikî formlarından birçoğu unutulmaya yüz tutmuştur. İlâhiler için böyledir. Zamanımızda ilâhî sözü besteleyen, notaya alan, öğrenen ve denecek kadar azdır. Bugün ilâhîlerin çoğunu Yunus Emre ilâhileri oluşturmaktadır. Bizi şu anda okumakta kitabı yazmaya sevk eden biri de böyle bir çalışmanın mûsikî anlayışına karınca kararınca bir katkı sağlaması arzusu olmuştur. Elinizdeki bu kitap günümüzde ‘ilâhî’ diye icra edilen ama nağme ve tema bütünlüğü ve icra ediliş uslûbu bakımından bazı sıkıntıları olan çalışmalara alternatif bir eserdir. Bu tür çalışmalarımızın ilki olan bu esere benzer çalışmalarımız kısa zamanda inşallah elinizde olacaktır. Gönüllerin derinliklerinden süzülerek ilahî aşkı terennüm eden eserlerin sayısının artması temennilerimizle…

124 Sayfa
ISBN:978-975-6355-78-7
Fiyat: 25 TL