Şiir ve Müzik Dizisi
Türkülerİn İlhamıyla Manzum Söyleyİşler

Yazar
M. Öcal Oğuz

Bu manzum söyleme özelliği gelecekte ailemden, çevremden kime misafir olur, kimde konaklar bilemem ama benim manzumelerim de annemin türküleri gibi kaybolmasın diye daha önce sosyal medyadan paylaştığım ve o mecradaki dostlarım tarafından beğenilip iltifat görenler arasından bu seçkiyi oluşturmaya karar verdim.
Sosyal medya aracılığıyla haberleştiğim dostlarım ve şiir dostları bu kitapçığa Türkülerin İlhamıyla Manzum Söyleyişler adını verme düşüncemi uygun buldular. Yukarda da ifade ettiğim gibi bu seçkiye “manzum söyleyişler” demeyi kendimde bir hak olarak görüyorum ama şairlere duyduğum saygıyla da hiçbir durumda “şiir kitabı” demeyeceğim. Bununla birlikte “şairce” ilhamımın başta annemin yaktıkları ve söyledikleri olmak üzere türküler olduğunu gizlemeyeceğim.

Sayfa: 84
Ebat: 13.5x21 cm
ISBN: 978-625-7305-89-1
Fiyat: 60 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)