Turizm ve Tanıtım Dizisi
Safranbolu Yörük Köyü

Yayına Hazırlayan
Tuncay Kara

Türkiye’de doğal ve kültürel varlıkların korunmasının geçirdiği aşamalar dikkatle izlendiğinde, Safranbolu’nun Yörük Köyü, bir dizi öncelikler içeren farklı bir kimlikle karşımıza çıkar. Kentlerin tüm kültürel dokularının çerçeveleriyle birlikte korunması kavramının ülkemizde tartışılmaya başladığı yıllarda, Yörük Köyü’nün bilinçli halkı, “gelenek göreneklerle birlikte korumanın” gerekliliği üzerinde durmuş, bu alanda “Safranbolu Olayı” sürecinde, tek boyutlu koruma kavramının yetersizliğini kanıtlamaya çalışmıştır. “Kendini Koruyan Kent Safranbolu” başlığının bir bakıma tutarlı bir süreci anlatmasının temel sebeplerinden birisi de, “kültüre tüm öğeleriyle birlikte bakmaktan”, “birlikte yaşamaktan” geçmektedir. Böylesi bir akışı sağlamada, özverili kurum-kuruluş-kişilerin yanısıra, Yörük Köyü halkının katkısı da büyüktür.

176 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-18-2
Fiyat: 50 TL