Turizm ve Tanıtım Dizisi
Turİzm İşletmelerİnde İnsan Kaynakları Yönetİmİ

Editör
Elbeyi Pelit

Yazarlar
Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş
Doç. Dr. Ahmet Baytok
Doç. Dr. Barış Erdem
Doç. Dr. Elbeyi Pelit
Doç. Dr. Oğuz Türkay
Doç.Dr. Gazi Uçkun
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Tokmak
Yrd. Doç. Dr. Fatih Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
Yrd. Doç. Dr. Özcan Zorlu
Yrd. Doç. Dr. Rahman Temizkan
Yrd. Doç. Dr. Seda Şahin
Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş
Dr. Elif Tuba Beydilli
Öğr. Gör. Halil İbrahim Karakan

Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin tüm isletmeler,
insan kaynakları faaliyetlerini ilgili alanyazında genelde
“insan kaynakları işlevleri”, “insan kaynakları
fonksiyonları” veya “insan kaynakları uygulamaları”
baslıkları altında da sunulan/anlatılan bir dizi işlevler
çerçevesinde yerine getirmektedirler.
Bu kitapta, insan kaynakları yönetiminin işlevleri
olarak ele alınan söz konusu bu faaliyet alanları,
tüm isletme türleri açısından önemli olmakla
birlikte, özellikle emek-yoğun bir sektör olan
turizm isletmeleri açısından da son derece
önemlidir. Turizm isletmeleri açısından ele alınan
insan kaynakları yönetimi uygulamaları/
işlevlerine ek olarak kitap aynı zamanda,
insan kaynakları yönetiminin tarihi gelişimi ve
insan kaynakları yönetiminin turizm isletmeleri
açısından önemi ve insan kaynakları ile
ilgili olan bazı temel örgütsel davranış
konularında da ilgili taraflara faydalı olacak
şekilde ayrıntılı bilgileri içermektedir.
Bu çerçevede bu kitap, hem turizm eğitimi alan
öğrencilere hem turizm sektöründe yer alan
profesyonellere hem de sektöre ilgi duyan tüm
taraflara yararlı olabilecek bir özellik taşımaktadır.

652 Sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-4692-99-6
Fiyat: 40 TL