Eğitim Bilimleri Dizisi
Sınıf Yönetİmİ

Editör
Zuhal Cafoğlu Topçu

Yazarlar

Murat Taşdan
Züleyha Ertan Kantos
Turan Kantos
Mehmet Aksüt
Fatoş Silman
Mukadder Boydak Özan
Cemalettin İpek
Hasan Basri Memduhoğlu
Ali Osman Engin
Kerim Gündoğdu
Arzu Somay

Çağımızda artık hiçbir bireyi harcama lüksüne sahip değiliz. Bir insanın yetiştirilmesinin ne kadar zor ve zahmetli bir süreç olduğu göz önüne alınırsa bunun önemi bir kat daha artacaktır. Sınıf yönetiminin kalitesi, öğrenciye kazandırılmak istenen davranış biçimlerinin de kalitesini belirler. Öğrenciler için öğrenmeye ayrılan sürenin verimli biçimde değerlendirilmesi ve öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmesi ve davranışlarını kontrol becerisi kazanmalarını sağlama da önem arzetmektedir. Hazırlanan bu kitapta yazarlar, bu ilkeler doğrultusunda sınıf yönetiminin aslında öğrenci merkezli bir sistemde öğrencinin kendi kendisini yönetebilme ve kontrol edebilme yeteneklerini geliştirmede öğretmenlerin kullanması gereken bir araç olarak görmüş ve buna uygun olarak detayları geliştirmişlerdir.

262 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-28-2
Fiyat: 100 TL