İlahiyat Dizisi
Özel Eğİtİmde Dİn Eğİtİmİ El Kİtabı

Editörler
Doç. Dr. Saadettin Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak

Yazarlar
Prof. Dr. Mustafa Usta
Doç. Dr. Fatih Çınar
Doç. Dr. M. Naci Kula
Doç. Dr. Mithat Eser
Doç. Dr. Saadettin Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi İslam Musayev
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Turanalp
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Üzümcü
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Demir
Dr. Öğr. Üyesi Teceli Karasu
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gündüz

Özel eğitimde din eğitimi hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim haklarının ve ihtiyaçlarının bir kısmını teşkil etmektedir. Bu eğitime gereksinim duyanların tamamı aynı özellikte ve aynı ihtiyaç ve beklentide olan bireyler değildirler. Her biri farklı özelliklere sahiptirler. Üstün zekâlılar, otistikler, görme, işitme ve ortopedik engelliler, BEP’e dâhil olanlar, kaynaştırma eğitimi alanlar gibi pek çok grup özel eğitim kapsamı içerisinde değerlendirilir. Öğretim yöntemleri, beklentileri, ihtiyaçları ve bireysel öğrenme özellikleri birbirinden farklı olan bu insanların din eğitimiyle ilgili ihtiyaç ve beklentileri de çeşitlidir. İşte bu çalışmamız ülkemizde özel eğitimde din eğitimi alanında her birisi alanının uzmanı olan bilim insanlarının özverili çabalarının bir ürünüdür. Din hizmetleri öğretim alanı birçok soyut kavramın öğretilmesi gibi güçlükleri olan ve donanım gerektiren bir alandır. Bu sebeple din eğitimi hizmetlerinin genelinde olduğu gibi özel eğitimde din eğitimi hizmetleri alanında da beklenti ve ihtiyaçların karşılanması ancak “profesyonel bilgi ve amatör ruhla verilecek bir din eğitimi hizmetiyle” gerçekleşecektir.

372 sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-2233-23-8
40 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)