Sosyoloji
Dİn Sosyolojİsİ

Editörler
Niyazi Akyüz
İhsan Çapcıoğlu

Yazarlar

Abdurrahman Kurt
Ali Akdoğan - Ali Albayrak
Ali Coşkun - Arif Korkmaz
Bünyamin Solmaz
Celaleddin Çelik
Ejder Okumuş - Fazlı Polat
Hakkı Karaşahin
Halil Aydınalp
Hüsnü Ezber Bodur
İbrahim Yenen
İhsan Çapcıoğlu
İhsan Toker - İlkay Şahin
İsmail Gönenç
Kemaleddin Taş

Mehmet Akgül
Mehmet Süheyl Ünal
Mustafa Arslan
Mustafa Macit
Mustafa Tekin
Niyazi Akyüz - Niyazi Usta
Özcan Güngör
Ramazan Uçar
Salih Aydemİr
Sefer Yavuz - Selim Eren
Ünver Günay
Yahya Mustafa Keskin
Yakup Coştu
Zeki Arslantürk

Eser, bir giriş ve on dört ana bölümü adlandıran aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır: sosyoloji ve din sosyolojisi; din sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi; teori, yöntem ve teknikler; toplumsal değişim süreçlerinde din; bireysel değişim süreçlerinde din; toplumsal yapı, değişme ve din; toplumsallaşma sürecinde din; kültür, entegrasyon ve din; toplumsal farklılaşma sürecinde din; dini gruplar ve yeni dini hareketler; ekonomi, zihniyet ve din; din, devlet ve siyaset; gündelik hayatta ve boş zamanlarda din; toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve din; sosyal çatışma sürecinde din. Eserin, Türkiye’nin kendi şartları içinde ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik bir din sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunacağına ve din sosyolojisinin bir bilim dalı olarak daha da güçlenmesine hizmet edeceği kuşkusuzdur.

816 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-00-2
Fiyat: 110 TL