Sosyoloji
Ana Başlıklarıyla Dİn Sosyolojİsİ

Editörler
Niyasi Akyüz
İhsan Çapcıoğlu

Yazarlar

Ünver Günay Zeki Arslantürk
Niyazi Usta Niyazi Akyüz
Recai Doğan Fazlı Arabacı
Abdurrahman Kurt  Ali Coşkun
Mehmet Ali Kirman  Ramazan Uçar
Şahin Gürsoy  Sefer Yavuz
İhsan Çapcıoğlu  

Din sosyolojisi, din ile toplumun karşılıklı ilişkilerini inceler. Bu ilişkiye konu olan her iki alan da dinamik bir yapıya sahiptir. Bir tarafta ilkeleri genellikle aşkın varlık ve fenomenlere referansla şekillenen din, dişer tarafta yapı ve süreçlerin karmaşık etkileşiminden oluşan toplum... Birbirinden farklı alanlara göndermede bulundukları anlaşılan bu iki kavram, din sosyolojisi biliminde ortak bir inceleme alanına kavuşur.

Din sosyolojisi, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına rağmen, toplumsal düşünce geleneğinin kökleri tarihin çok daha eski dönemlerine kadar uzanır. Antik çağlardan beri pek çok düşünür, dinin sosyal hayata ve sosyal hayatın dine etkileri üzerinde durmuş, din ve toplum ilişkilerini çeşitli açılardan inceleyen eserler kaleme almıştır. Elinizdeki eser de, böylesine köklü bir geleneğe mütevazi bir katkıda bulunma girişiminin ürünüdür.

460 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-6355-90-9
Fiyat: 100 TL