İlahiyat Dizisi
İslâm Kurumları Tarİhİ

Editörler
Eyüp Baş

Yazarlar
Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi
Prof. Dr. Abdurrahman Acar
Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık
Prof. Dr. Tahsin Özcan
Prof. Dr. Ünal Kılıç
Prof. Dr. Adem Tutar
Prof. Dr. Mustafa Demirci
Prof. Dr. Mehmet Azimli
Prof. Dr. Murat Akgündüz
Prof. Dr. Eyüp Baş
Doç. Dr. Fatih Yahya Ayaz
Doç. Dr. Haşim Şahin
Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu
Doç. Dr. Metin Yılmaz
Doç. Dr. Şaban Öz
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Daş
Yrd. Doç. Dr. İsmail Pırlanta
Yrd. Doç. Dr. Yunus Berkli
Arş. Gör. Fatih Duman
Arş. Gör. Korkut Dindi

Kurumsallaşma adına değerlerin tespitinde toplumların geçmişten günümüze en önemli referanslarından birisi dinleri olmuştur. Çünkü din toplumların hayatının her alanı ile ilgilenir. İslâm dini de, hayatı bir bütün olarak ihata ettiğine, her hadiseyi izah ve her probleme çözüm önerisi sunduğuna göre, ortaya koyduğu ölçülerin her alanda kurumlar/müesseseler oluşmasına referans teşkil etmesi kaçınılmaz olmuştur. İşte bu noktada kendine özgülük durumu başlamıştır. Her ne kadar insanlığın daha önce çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda sistemleştirdiği, kurumsallaştırdığı konular varsa da, İslâm dininin ortaya koyduğu ölçülerle Müslüman toplum/lar kendi kurumlarını oluşturmuşlardır. Zira bir medeniyetin varlığını devam ettirebilmesi sosyal, siyasî, malî, adlî ve dinî başta olmak üzere her alanda kurumlarını oluşturmasına bağlıdır.

Hz. Peygamber (sas) döneminden itibaren hayatın çeşitli alanlarındaki iş yükünün, İslâm dininin prensipleri esas alınarak sistemleştirilmesi kurumsallaşmayı doğurmuştur. Neticede ortaya çıkan kurumlar, müslüman toplum/lar nezdinde geliştiği ve ihtiyaçlara göre farklılaştığı için, bunların hepsi “İslâm Kurumları Tarihi” içerisinde değerlendirilir olmuştur. “İslâm Kurumları Tarihi”, İslâm tarihinin bir bölümüdür, kültür ve medeniyet yönünün önemli bir parçasıdır.

543 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-41-5
Fiyat: 45 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)