İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
Türk İslâm Edebiyatı
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Dİsİplİnler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hİzmetler 2

Editörler
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erol
Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Zeynep Belen

Yazarlar
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz
Doç. Dr. Harun Çağlayan
Doç. Dr. Nur Adila Azram
Doç. Dr. Mohd Nasir Desa
Doç. Dr. Rodziah Atan
Doç. Dr. Shuhaimi Mustafa
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Güldane Gündüzöz
Dr. Öğr. Üyesi Hanaa Harami
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Cevher
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Güngör
Dr. Öğr. Üyesi Nurdane Güler
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Özcan
Dr. Yahya Şenol
Arş. Gör. Dr. Muhammed Selman Çalışkan
Arş. Gör. Vahdeddin Şimşek


Dünyada bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler her alanda olduğu gibi helâl ürün ve hizmetlerle ilgili yeni araştırma ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde helâl ürün ve hizmetlerle ilgili yeni araştırma ve yaklaşımların sonuçlarının ortaya çıkarılmasında belli bir alanda düşünme ve değerlendirmeler yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte nitelikli ve kaliteli insanların yetiştirilmesi, tek bir alan yerine disiplinler arası araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Elinizdeki kitap, özellikle helâl gıda alanı ağırlıklı olmak üzere, helâl ürün ve hizmetlerle ilgili hem teknik hem de dinî alanları içeren dokuz farklı alanda disiplinler arası bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Böylece, konuyla ilgili düşünce ve değerlendirmeleri destekleyecek, alana katkı sağlayacak helâl ürün ve hizmetlerle ilgili farklı disiplinleri bir araya getirerek diğer disiplinlerden de yararlanmayı ve helâl gıdaya başka disiplinlerin bakış açısından bakabilme özelliği kazandırmayı hedeflemektedir.

286 sayfa
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-26-9
35 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)