Eğitim Bilimleri Dizisi
Eğİtİm Bİlİmİne Gİrİş

Editör
Remzi Y. Kıncal


Yazarlar
Remzi Y. Kıncal
Sebahattin Arıbaş
Sırrı Akbaba
Çavuş Şahin
Erdoğan Köse
Adnan Küçükoğlu
Erdal Bay
Mehmet Arif Özerbaş
Mehmet Karataş
Rüştü Yeşil
Sait Taş
Zeynep Ayvaz Tuncel
 
Eğitim Bilimine Giriş kitabı, Eğitim Fakültesi öğrencilerine eğitim bilimleri alanı ile ilgili olarak, kapsamlı ve temel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında, eğitim bilimleri alanı ve uygulama sürecinde meydana gelen değişiklikler, öncelikli olarak dikkate alınmıştır. Kitapta yer alan bilgiler aracılığıyla, eğitim bilimleri alanın güncel bilgileri, eğitimin güncel sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri konularında bilgi sahibi olunulabilecektir. Bu yönüyle, eğitim alanına ilgi duyan ve eğitim bilimleri konularında bilgi edinmek isteyen bireylerin de, Eğitim Bilimine Giriş kitabından yararlanabileceği düşünülmektedir.

272 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-84-8
Fiyat: 50 TL
Tükendi

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)