Sağlık Dizisi
Sosyal Psİkolojİ El Kİtabı

Editörler
Doç. Dr. Ekmel Geçer
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Serdar

Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldırım
Arş. Gör. Dr. Güler Güneş Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akgül
Öğr. Gör. Zeki Gözaydın
Prof. Dr. Kıvanç Nazlım Tüzel Uraltaş
Arş. Gör. Erdem Varol
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Serdar
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Güler
Doç. Dr. Ekmel Geçer
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Arıcı Özcan
Psikolog/Diyetisyen Hatice Kü bra Işıldar
Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Karaman
Uzman Psikolog Betü l Sena Meral
Uzman Psikolog Enise Akgü l
Doç. Dr. Ahmet Özalp
Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Dr. Öğr. Üyesi Serra Orkan

Sosyal psikoloji kişinin toplumla, diğer birey ve gruplarla olan etkileşimini ve onu etkileyen tecrübeleri farklı açılardan değerlendirmeye çalışır. Başka bir ifadeyle sosyal psikoloji; bireyin, diğer bireylerle olan ilişkisi bağlamında onları etkileme ve onlardan etkilenme biçimlerini çift yönlülükte inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Algı, tutum ve bireysel motivasyonların saptanmasına, istenen tutum ve davranış değişikliğinin oluşmasında gerekli olacak yöntemlerin belirlenmesine ve bu süreçte hangi değişkenlerin etkili olup olmadığının keşfine hem kuramsal hem de araştırma yöntemleri ile katkı sunmaktadır. Bunu yaparken de diğer pek çok sosyal bilim gibi; sosyoloji, iletişim, hukuk, ekonomi, siyaset, antropoloji ve bazen de biyoloji çalışmalarından faydalanarak kişinin çok yönlü bir bakış açısına sahip olmasına öncülük etmektedir. Aslında mevzu edilen bu çok yönlülüğün kendisi sosyal psikolojinin aynı zamanda önemini de vurgulamaktadır. Zira toplumsal ve bireysel problemlerin tek başına bir disiplinin çalışmaları ile çözülmesi imkânsızdır. Bilim insanları; kaçınılmaz olarak, söz gelimi, bireyler arası ilişkilerdeki aksamaları çözmek için iletişimden, iklim ve toplumsal etkileşim için coğrafyadan ve toplumsal çatışmaların kökenini bulabilmek için tarihten faydalanacaktır.
Elinizdeki kitap söz konusu edilen bu çok yönlülük ışığında farklı alanlardan akademisyen ve uzmanların katkısı ile Sosyal Psikoloji bilim dünyasına disiplinlerarası ve özgün bir bakış sunmaktadır. Sosyal Psikolojinin kapsadığı geniş yelpazeye odaklanan bu kitabın her bir bölümü her alandan ve düzeyden okuyucuların bireysel ve toplumsal sorunları daha iyi değerlendirmesine yardımcı olma arzusu taşımaktadır.

Sayfa: 334
Ebat: 16x23,5 cm
ISBN: 978-625-7305-13-6
Fiyat: 110 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)