Sağlık Dizisi
Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hİzmet El Kİtabı

Editör
Meryem Serdar

Yazarlar

Dr. Fatma Kahraman Güloğlu
Arş. Gör. Umut Solmaz
Doç. Dr. Yusuf Genç 
Doç. Dr. Nebile Özmen
Dr. Mustafa Çöpoğlu 
SHU Burcu Gündüz
Dr. Zeki Karataş 
Arş. Gör. Burak Acar
Öğr. Gör. Merve Nur Oktar
Dr. Fatih Altun
Prof. Dr. Ali Rıza Abay 
Arş. Gör. Habibullah Akıncı
Prof. Dr. Ahmet Cihan 
Arş. Gör. Zeynep Negiz
Öğr. Gör. Zülal Kökel 
Arş. Gör. Meryem Küçük
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan

İnsan hakkına yaraşır bir hayat sürme olanağından mahrum olanlar/bırakılanlar olarak tanımlanan ve literatürde zaman zaman savunmasız gruplar, ötekileştirilmiş gruplar, risk grupları kavramlarıyla da ifade edilebilen dezavantajlı grupların oldukça geniş bir yelpazeyi içine aldığını söylemek mümkündür. Yaşadığımız yüzyılda küresel ve yerel toplumsal değişmeler dezavantajlı grupların tanımını ve kapsamını dönüştürmüştür. Bu değişimle paralel olarak yeni dezavantajlı grupların varlığından bahsedilmekte ve geleneksel olarak tartışıla gelen yoksullar, yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar gibi grupların dışında kalan veya çoklu/ kesişimsel dezavantajlılık durumuyla karşı karşıya kalan grupların sorunları tartışılmaktadır.
Bu kitap dezavantajlı gruplar ve sosyal hizmet ilişkisi odağında farklı dezavantajlılık durumlarına dikkat çekerek sorunlar ve çözüm önerilerine yer vermektedir. Dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik yapılacak tüm girişimler multidisipliner çalışmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla her bölüm ilgili olduğu konuyu geniş bir perspektifle disiplinlerarası ele almaya çalışmıştır. Ayrıca yazarların konuyu teorik bağlam ile uygulama alanlarını birleştirerek yasal boyutlarıyla ele almaları kitabı tüm seviyedeki araştırmacılar için değerli kılmaktadır.

Sayfa: 486
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-74-0
Fiyat: 45 TL (KDV’den Muaf)

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)