Sağlık Dizisi
Manevİyata Duyarlı Sosyal Hİzmet El Kİtabı

Editörler
Hıdır Apak
Muhammet Cevap Acar

Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır Apak
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat Acar
Dr. Aynur Yumurtacı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Işıker Bedir
Dr. Hafsa Kesgin
Dr. Öğr. Üyesi Melih Çoban
Arş. Gör. Metin Erdem
Arş. Gör. Dr. Oktay Tatlıcıoğlu
Pınar Çakıl Güney
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Bucuka
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Karataş

Sosyal bilimlerde yaşanan paradigma değişimi psikoloji ve sosyal hizmet başta olmak üzere yardım edici meslekleri etkisi altına almıştır. Bu değişim; kültürel ve bireysel farklılıklara duyarlılık ile bireyin biricikliğini kapsamaktadır. Bu bağlamda sosyal hizmet uygulamalarında müracaatçıların manevi yönleri sosyal hizmet çalışmalarına dâhil edilmeye başlamıştır.
Dünya nüfusunun yaşlanması, büyük göç dalgaları ve dezavantajlı grupların belirginleşmesi ve artması sosyal hizmetlerin çalışma alanını genişletmiştir. Bu durum, yaşanan paradigma değişimi ile birlikte ele alındığında maneviyata duyarlı sosyal hizmet uygulamalarının daha da önem kazandığını göstermektedir. Bu kitabın odak noktasını maneviyata duyarlı sosyal hizmetin kavramsal arka planı, kuramsal altyapısı ve uygulama alanındaki temel problemler oluşturmaktadır.

Sayfa: 274
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-83-2
Fiyat:
45 TL (KDV’den Muaf)

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)