İlahiyat Dizisi
Türk İslâm Edebİyatı

Editör
Ali Yılmaz

Yazarlar

Bilal Kemikli
Alim Yıldız
Ali Yılmaz
Zülfikar Güngör
Ali Öztürk
Necdet Şengün
Ali İhsan Akçay
Mehmet Şamil Baş
Kenan Özçelik

Kitap Türk-İslâm Edebiyatı çerçevesinde gerekli olan bilgi birikimi gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Bir edebiyat tarihi haline getirilmemesine özen gösterilmekle birlikte, genel edebiyat bilgilerine temas edilmemiştir. 

Eser, Türk edebiyatının dini yönü ile ilgilenenlere yeterli bilgi verecek düzeydedir. Özellikle ilahiyat fakültesi öğrencilerinin ve Türk-İslâm edebiyatı alanında araştırma yapacaklar için temel başvuru eseri niteliği taşımaktadır. 

340 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-10-1 
Fiyat: 40 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)