Eğitim Bilimleri Dizisi
Uygulamalı Okuma Eğİtİmİ

Yazarlar
Osman Gündüz
Tacettin Şimşek

Bu kitapta kuramsal bilgiler yanında, okuma etkinliklerini metinler üzerinden yürütebilme amacı güdülmüştür. Yazarların önceliği, özet hâlinde verilen kuramsal bilgileri, uygulama örnekleriyle zenginleştirmektir. Böylece okumanın nasıl yapılması gerektiği, okuma becerisinin nasıl geliştirileceği, bu beceriyi geliştirme yolunda öğrencilerin ve öğretmen adaylarının neler yapabilecekleri, ileride bu uygulamaları kürsülerine geçecekleri sınıflara nasıl taşıyabilecekleri sezdirilmeye çalışılmıştır.
Grafiker Yayınları tarafından hazırlanan bu yayın, akademik seviyede boşluğu doldurmaya adaydır.

384 Sayfa
IBAN: 978-975-6355-74-9
Fiyat: 110 TL

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)